Absolutorium dla Zarządu RUTW

12
Maj

W piątek 11.05.2018r. odbyło się walne zebranie członków stowarzyszenia RUTW w Rumi. Obecność dopisała. 100 % uczestników  zebrania głosowało za udzieleniem absolutorium dla Zarządu. Jest to motywacja do dalszej pracy. Dziękujemy.