Harmonogram Letniej Akademii Seniora

17
Czerw

Letnia Akaedmia Seniora 

Zajecia w LAS rozpoczynają się dla I grupy 25.06.2018 r. a dla II grupy 26.06.2018 r. Zajęcia odbedą się w Ekologicznej Szkole Społecznej. Szczegółowy harmonogram w załączniku.

Zapraszamy

Załączniki