Zapisy na I semestr 2018/2019/wykaz i cennik

03
Wrze

Od 10 do 14 września zapraszamy w godzinach od 11.00 -  14.00 do MDK
w Rumi ul. Mickiewicza 19. Odbędą się zapisy na nowy semestr 2018/2019.

W nowym roku akademickim planujemy szereg zajęć bezpłatnych (projektowyxh) oraz warsztatów odpłatnych. Szczegóły poniżej.

W ramach realizowanego projektu " Aktywni seniorzy w Rumskim Uniwerytecie Trzeciego Wieku"  współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach  Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 odbędą się zapisy na bezpłatne zajęcia. Warunkiem jest złożenie stosownych dokumentów, które są do pobrania  poniżej.

Zapraszamy również na odpłatne warsztaty:

 

Nazwa warsztatu

Odpłatność

1.

Malarskie

70

2.

Joga

180

3.

Basen

120

4.

Literackie

70

5.

Taneczne

70

6.

Teatralne

bezpłatnie

7.

Grupa wokalna

bezpłatnie

     
 

Wpisowe

30

 

Składka na stowarzyszenie

25