Warsztaty II semestr 2019/2020

Planowane  warsztaty Uniwersytecie Trzeciego Wieku  w II semestrze 2019/2020

Opłata za 14 godzin lekcyjnych zajęć

L.p

Warsztat

Odpłatność

1.

Jęz. angielski

90

2.

Jęz. hiszpański

90

3.

Laptop

100

4.

Malarskie

70

5.

Gimnastyka parterowa

50

6.

Joga

196

7.

Basen

140

8.

Nordic walking

30

9.

Zajęcia taneczne

70

10.

Gimnastyka umysłu

70

11.

Warsztaty relaksacyjne

70

12.

Warsztaty psychologiczne

70

13.

Grupa wokalna

bezpłatnie

14.

Grupa teatralna

bezpłatnie

 

Wpisowe 30 zł

Składka na stowarzyszenie 25 zł

Zdjęcia