Podsumowanie projektu ASOS

Projekt ASOS "Aktywni seniorzy w Rumskim Uniwerytecie Trzeciego Wieku zakończony. Wszystkim uczestnikom oraz osobom pracującym nad realizacją zadań dziękujemy.

Krótkie sprawozdanie z realizowanych zadań.

Realizacja zaplanowanych w ramach projektu zadań odbyła się zgodnie z planem. Wszystkie cele zakładane w projekcie zostały zrealizowane. W wyniku rekrutacji do projektu zgłosiło się 176 osób w wieku 60+ z powiatu wejherowskiego. W okresie od 02.04.2018 roku do 31 grudnia 2018 roku uczestniczyły one w 470 godzinach różnorodnych zajęć, które odbywały się w siedmiu modułach: Letnia Akademia Seniora, „Bezpieczny senior”, " Nasza mała ojczyzna", „Odnaleźć i pokochać siebie”, "Jesteśmy Europejczykami", "Sportowy Klub Seniora", "Nie dajmy się wykluczyć". Zgodnie z założeniem, każda osoba uczestnicząca w projekcie jest liczona raz. Jednak każda z osób uczestniczyła w kilku zajęciach, średnio to 3 godziny. W ramach poprawy bezpieczeństwa seniorów odbyło się sześć godzin otwartych wykładów związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem, prawem konsumenckim i prawem spadkowym.  W ramach zadań związanych z rozwojem różnych rodzajów aktywności i upowszechniania idei wolontariatu zorganizowano pracę Klubu Wolontariatu w ramach którego pracowało aktywnie 10 wolontariuszy. Seniorzy wolontariusze  zorganizowali we współpracy z innymi seniorami dwie akcje charytatywne. Zaktywizowano również seniorów do pracy wolontariackiej na rzecz projektu i wykreowano 13 liderów, którzy nadal będą działać na rzecz środowiska lokalnego.

Zdjęcia