Projekt ASOS Aktywni seniorzy w Rumskim Uniwerytecie Trzeciego Wieku

Stowarzyszenie Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rumi od 15 czerwca 2018 roku realizuje projekt „Aktywni seniorzy w Rumskim Uniwerytecie Trzeciego Wieku” współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach  Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

W ramach projektu zaplanowano szereg działań, skierowanych do mieszkańców powiatu wejherowskiego, którzy ukończyli 60 rok życia.
Od czerwca do września odbędą się zajęcia w ramach Letniej Akademii Seniora.
Od października zapraszamy na bezpłatne zajęcia z języka angielskiego, komputerowe, psychologiczne, nordic walking, gimnastykę umysłu ( trening pamięci), gimnastykę parterową, warsztaty zdrowego żywienia, warsztaty śmiechoterapii, warsztaty relaksacyjne, warsztaty przyrodnicze. 
Dla zainteresowanych zorganizujemy cykl otwartych wykładów  "Bezpieczny senior” na których seniorzy dowiedzą się jak zabezpieczyć swoje finanse, jakie mają prawa konsumenckie, jak reagować w sytuacji, kiedy są ofiarami przemocy w rodzinie. Odbędą się trzy wykłady przeprowadzone przez przedstawicieli policji, oraz prawników. Planujemy wykłady o tematyce: "Przestępstwa w rodzinie, przemoc wobec osób starszych", „Prawa klienta”, „ Jak nie dać się oszukać? Prawo spadkowe”.

W ramach podnoszenia aktywności obywatelskiej będzie działał Klub Wolontariatu. Korzystając ze zdobytego doświadczenia będziemy organizować warsztaty, akcje charytatywne, kiermasze, współpracować z młodymi mieszkańcami Rumi w zakresie wolontariatu

W ramach modułu " Jesteśmy Europejczykami"  zorganizujemy warsztaty "Wielokulturowość na co dzień", "Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami", "Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja". 

Zapraszamy wszystkich chętnych na zapisy w dniach 10-14 wrzesień 2018 r.

 

 

Zdjęcia