Zapisy II semestr 2020/2021

11
Luty

Zapisy do Rumskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
na II semestr 2020/2021.

Zapraszamy od 16 lutego do 19 lutego 2021 r. w MDK ul. Mickiewicza 19 w godzinach od 11.00 do 14.00. 
Wpisowe na ten semestr w wysokości : 40,- zł. Opłata do Stowarzyszenia pozostaje bez zmian : 25 ,- zł.

Planujemy i proponujemy wykłady on-line (jest sytuacja pandemiczna , ale wiedzy nigdy dość).
Tematy i daty będą na naszej stronie internetowej i FB. 
Planujemy warsztaty : gimnastyka parterowa, relaksacyjne, wokalne, joga, taneczne, gimnastyka umysłu,
zajęcia nordic walking, malarskie i lektorat  angielskiego, laptop, zajęcia on-line

Warsztaty rozpoczną się po zniesieniu obostrzeń.

Wpłaty za wpisowe i składki na  Stowarzyszenie można też dokonać przelewem na numer konta bankowego: 
Bank Spółdzielczy Rumia nr : 62 8351 0003 0016 8902 2000 0010

Telefony do kontaktu: Renata Grzesiak – 512 471 791,  Aleksandra Łukuć - 605 570 621.     

Stowarzyszenie jest organizacją Pożytku Publicznego - Przekaż 1% podatku  KRS 0000298629

 

Zdjęcia