O stowarzyszeniu RUTW

Członkowie Zarządu

Prezes

Renata Grzesiak

V-ce prezes

Jolanta Staszewska

Skarbnik

 Teresa Łokaj

Sekretarz

Danuta Umiastowska

Członek Zarządu

Zbigniew Kucharski

Skład Komisji Rewizyjnej

Przewodnicząca

Aleksandra Łukuć

Członek

Julita Reschke

Członek

Tadeusz Hosenberg