Wykłady w styczniu 2023 r.

10
Sty

Zapraszamy na dwa wykłady:

1) 14.01.2023 godz. 10.00 w Stacji Kultura temat "Czy stres jest wrogiem, czy przyjacielem"

2) 28.01.2023 godz. 10.00 w Stacji Kultura temat " Seniorze uśmiechnij się"

Zarząd

Zdjęcia