Zaproszenie na warsztaty

 Warsztaty - bezpłatne

NOWOCZESNE finanse seniora”,

17.03. piątek

 I grupa – godz. 10.00 – 13.00

 II grupa – godz. 14.00 – 17.00

            MDK Rumia

- praktyczne zasady korzystania z bankowości elektronicznej (praca na komputerowym symulatorze banku)

- reguły bezpiecznego posługiwania się kartami płatniczymi w tym zbliżeniowymi

- posługiwanie się narzędziami ułatwiającymi zarządzanie budżetem domowym.

 Wszystkie zajęcia prowadzone są w sposób przystępny i zrozumiały, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej oraz innych pomocy dydaktycznych, przykładów z życia oraz konkursów z nagrodami.

 Wykładowcy i trenerzy to osoby od wielu lat współpracujące z UTW, eksperci z zakresu w/w problematyki, mający duże doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla osób starszych.

Wykładowcy i trenerzy nie są powiązani z żadnymi instytucjami finansowymi. Zajęcia nie stanowią reklamy żadnych produktów/usług finansowych i mają jedynie charakter edukacyjny.

Zapisy – tel 512 471 791

 

Zdjęcia