ASOS 2019

Z radością informujemy, że kolejny raz pozyskaliśmy środki w ramach programu ASOS 2019 w wysokości 69110 zł  z Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej. Do grudnia realizować będziemy projekt „Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku dla seniorów” skierowany do osób 60+ z powiatu wejherowskiego. Na większość zajęć zapisy odbędą się we wrześniu. Niektóre zajęcia przeprowadzone zostaną w miesiącach letnich. O naborze na nie informacje będą na stronie internetowej i Facbooku.

Planowane działania:

p.

Nazwa działania

Opis

1

„Bezpieczny senior”

W ramach modułu „Bezpieczny senior” zorganizujemy cykl otwartych wykładów
na których seniorzy dowiedzą się jak zabezpieczyć swoje finanse i jakie mają prawa konsumenckie.

2

Lektoraty z języka obcego

W tym bloku będą przeprowadzone będą lektoraty językowe na które jest bardzo
duże zapotrzebowanie. Część grup będzie kontynuowała naukę na wyższym poziomie, będą tez grupy początkujące. Jako nowość wprowadzimy grupę hiszpańską.  Planujemy siedem grupy językowych, które będą się odbywały w wymiarze 15 godzin z podziałem na stopień zaawansowania.

3

Kaszuby - nasza mała ojczyzna

Głównym celem tego modułu jest rozwijanie wiedzy o kulturze, historii i sztuce Kaszub. 1. Planujemy zorganizowanie jednodniowych, wyjazdowych warsztatów, podczas których uczestnicy poznają historię i przyrodę Kaszub i będą uczestniczyli
w terenowych zajęciach przyrodniczych i warsztatach rękodzieła. Warsztaty będą również okazją do integracji. Będą dwie grupy, każda będzie liczyła 25 osób. Będą dwa terminy zajęć.
2. Poznajemy „Szwajcarię Kaszubską”- planujemy udział 49 słuchaczy w wycieczce po Kaszubach. Uczestnicy poznają ciekawostki historyczno- przyrodnicze regionu.
3. Moduł o Kaszubach zakończy Konkurs Wiedzy o Kaszubach w którym będą mogli wziąć udział chętni seniorzy. Będzie to kontynuacja działania z roku 2018, kiedy zorganizowaliśmy I Konkurs Wiedzy o Kaszubach.  

4

Poznajemy nowe technologie - warsztaty komputerowe

Zorganizujemy cztery grupy komputerowe, zajęcia będą się odbywać w wymiarze
14 godzin/grupa. Będą grupy zarówno dla osób początkujących, jak i bardziej zaawansowanych.

5

Spotkania z kulturą

Dla 135 osób planujemy trzy wyjazdy na spektakle. Zakładamy, że jedna osoba będzie uczestniczyła w jednym wyjeździe.

6

Rozwój osobisty seniora

1) warsztaty psychologiczne na których seniorzy będą mogli nauczyć się w jaki sposób akceptować swoje niedoskonałości, jak akceptować siebie w tym niełatwym okresie starości. Planujemy dwie grupy, po 10 osób każda, ilość godzin – 10.
2. Do dobrego samopoczucia niezbędna jest wiara w swoje możliwości. Taki cel przyświeca warsztatom „Fitness mózgu” na którym będą rozwijane zdolności intelektualne seniorów, będzie ćwiczona ich pamięć, spostrzegawczość oraz koncentracja. Dla 20 seniorów będą zorganizowane dwie grupy . Zajęcia będą odbywały się w wymiarze 14 godz/grupa.
3. Jak Cię widzą tak Cię piszą? zgodnie z tą maksymą warto zadbać o swój wizerunek. Takie zadanie będą miały warsztaty z wizażu. Seniorzy dowiedzą się jak dobierać stroje, jak zadbać o swój wygląd. Planujemy przeprowadzenie zajęć w dwóch grupach dla 26 seniorów. Planowana liczba godzin dla grupy - 6.

7

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

1. Jedną z proponowanych form aktywności będzie nordic walking.
2. Gimnastyka parterowa - celem prowadzonych zajęć będzie redukcja dolegliwości bólowych ze strony kręgosłupa i stawów obwodowych, poprawa kondycji i ogólnej sprawności psychofizycznej seniorów. Zorganizujemy dwie grupy po 15 osób w każdej. Zajęcia będą odbywały się w wymiarze 14 godzin.
3. Warsztaty relaksacyjne - planujemy utworzyć dwunastoosobową grupę . Zajęcia będą w wymiarze 14 godzin.
4. Śmiechoterapia- planujemy kontynuację zajęć, które mają na celu budowanie radość życia, redukcję stresu, sprzyjające rehabilitacji i rekonwalescencji. Będą to dwa spotkania po dwie godziny skierowane dla 15 osób.
5. Wprowadzimy jako nowość zajęcia na których seniorzy poznają zasady i będą mogli grać w Bule inaczej Petankę. Jest to bardzo popularna gra we Francji, odpowiednia dla ludzi w każdym wieku. Nie wymaga wysokiej formy fizycznej, a jednocześnie zapewnia ruch, relaks, elementy rywalizacji. Planujemy zorganizować 20 godzin zajęć zakończonych zawodami.

8

Zajęcia podnoszące aktywność społeczną seniorów

W ramach podnoszenia aktywności obywatelskiej będzie nadal działał Klub Wolontariatu. Korzystając ze zdobytego doświadczenia będziemy organizować warsztaty, akcje charytatywne, kiermasze. Zakładamy, że wolontariusze przepracują co najmniej 80 godzin na rzecz lokalnej społeczności. Zorganizowane będą warsztaty na temat idei wolontariatu oraz będą się odbywać spotkania w celu ustalenia strategii działania.

9

Dyskusyjny Klub Seniora

Dyskusyjny Klub Seniora to nowa propozycja dla osób starszych wychodząca naprzeciw potrzebom osób, które często nie mają obok siebie osób z którymi mogą podyskutować. Tematyka spotkań będzie ustalana przez uczestników i zgodna z ich zainteresowaniami. Udział w zajęciach pozwoli uczestnikom ćwiczyć publiczne wystąpienia, nauczy argumentacji, pozwoli ciekawie spędzić czas. Planujemy, że dwukrotnie spotkania poprzedzone będą obejrzeniem w kinie filmów o których potem odbędzie się dyskusja.

10

Warsztaty ekologiczne

Problemy związane z zanieczyszczeniem środowisko i zmianami klimatycznymi to fakt. Chcemy poznać te problemy bliżej i nauczyć się im zapobiegać. Zorganizujemy wykłady  i warsztaty. Celem warsztatów będzie opracowanie działań związanych z codziennymi wyborami każdego konsumenta i opracowanie kampanii społecznej. Hasło przewodnie kampanii to "Dobry wybór, mały ślad - ratuj z nami cały świat". Przygotujemy i opublikujemy w mediach fanpage, który będzie informował o celach kampanii, zorganizujemy happening na którym przeprowadzimy akcję ulotkową i informacyjną na temat właściwych wyborów konsumenckich.

11

Podsumowanie projektu

W grudniu zorganizujemy seminarium na którym się podsumowanie projektu.

Zdjęcia