Trochę historii

Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku

opracował -  profesor Edmund Wittbrodt

 

Początki

Początki Rumskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku sięgają 2004 roku. We wrześniu tego roku, przy okazji uroczystego otwarcia Biura Senatorskiego Edmunda Wittbrodta, w Domu Handlowym „Abraham” w Rumi, miało miejsce spotkanie prof. dr. hab. inż. Edmunda Wittbrodta z panią burmistrz Elżbietą Rogala-Kończak i wiceburmistrz Iwoną Romanowską. Prof. Wittbrodt zaproponował utworzenie – na początek mniej formalnego, na próbę – „uniwersytetu dla osób starszych”. Propozycja została w pełni zaaprobowana przez panią burmistrz. Postanowiono organizować regularne wykłady prowadzone przez profesorów, nauczycieli akademickich uczelni Wybrzeża, zapraszanych przez prof. Edmunda Wittbrodta, pod patronatem i przy wsparciu Miasta Rumia. Pani burmistrz zaproponowała, aby wykłady odbywały się w Szkole Podstawowej nr 9, przy ul. Stoczniowców 6. Osobą bezpośrednio opiekującą się uniwersytetem była pani naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, pani Anna Czyżewska.

Pierwszy wykład, inaugurujący działalność uniwersytetu, odbył się 6 listopada 2004 roku. Wykład poprowadził prof. Edmund Wittbrodt, senator RP i ówczesny członek Konwentu Europejskiego, który mówił o „Przyszłości Unii Europejskiej”. Kolejne wykłady odbywały się w odstępach miesięcznych. W roku akademickim 2004/2005 prowadzili je: prof. Andrzej Myśliwski (4 grudnia 2004 – „Biologia trzeciego wieku, czyli jak uniknąć chorób wieku podeszłego”), ks. dr Krzysztof Niedałtowski (8 stycznia 2005 – „Religie świata”), dr Henryk Olszewski (5 luty 2005 – „Wpływ wczesnych doświadczeń emocjonalnych na dalsze życie”), ks. prof. Henryk Skorowski (2 kwietnia 2005 – „Prawo do życia w kontekście współczesnych zagrożeń”), dyr. Barbara Żurowska-Sutt (30 kwietnia 2005 – „Muzyka niejedno ma imię”) oraz prof. Andrzej Czyżewski (4 czerwca 2005 – „Nowe zastosowania multimediów; inżynieria dźwięków i obrazów”). W roku akademickim 2005/2006 wykłady prowadzili: prof. Aleksander Kołodziejczyk (22 października 2005 – „Miłość czy chemia”), dyr. Barbara Sut-Żurawska (19 listopada 2005 – „W kręgu wielkich namiętności”), ks. dr Stanisław Bogdanowicz (17 grudnia 2005), prof. Janusz Limon (21 stycznia 2006 – „Wrodzone wady rozwojowe i choroby uwarunkowane genetycznie człowieka w sztuce”), prof. Andrzej Januszajtis (18 marca 2006 – „Dawny Gdańsk”), dr hab. inż. Krystyna Pokrzywnicka (22 kwietnia 2006 – „Architektura krajobrazu”), prof. Józef Borzyszkowski (20 maja 2006 – „Pomorze – ziemia obiecana w literaturze i tradycji kaszubsko-pomorskiej”), prof. Edmund Wittbrodt (10 czerwca 2006 – „Polska w Unii Europejskiej – wyzwania edukacyjne”). Z kolei w roku akademickim 2006/2007 wykłady prowadzili: prof. Marcin Pliński (7 października 2006 – „Zanieczyszczenia Bałtyku – sinice”), prof. Jan Drwal (8 listopada 2006 – „Żuławy”), prof. Krystyna Dziworska (16 grudnia 2006 – „Ekonomia”), dyr. Włodzimierz Nawotko (27 stycznia 2007 – „Opera”), prof. Jerzy Limon (19 marca 2007 – „Teatr Szekspirowski”), poseł Jarosław Sellin (21 kwietnia 2007 – „Rola i znaczenie mediów we współczesnym świecie”), prof. Edmund Wittbrodt (19 maja 2007 – „Bilans naszego trzyletniego członkostwa w Unii Europejskiej”) i prof. Krystyna Dziworska (16 czerwca 2007 – „Ekonomia – wyjazd na Uniwersytet Gdański”). W roku akademickim 2007/2008 na uniwersytecie wykładali: prof. Jan Szantyr (13 października 2007 – „Energia przyszłości”), prof. Halina Piłkarek-Jankowska (17 listopada 2007 – „Wpływ efektu cieplarnianego na strefę brzegową Bałtyku”), prof. Leon Murawski (15 grudnia 2007 – „Szkło to interesujący materiał”), prof. Roman Perucki (12 stycznia 2008 – „Muzyka organowa”), prof. Edmund Wittbrodt (15 marca 2008 – „Traktat z Lizbony”), prof. Danuta Neider (12 kwietnia 2008 – „Problemy ekonomiczne Europy i świata”), prof. Roman Perucki (10 maja 2008 – „Państwowa Filharmonia Bałtycka – wyjazd do Filharmonii”) oraz dr Agnieszka Sulikowska (14 czerwca 2008 – „Najważniejsze problemy gastroenterologii”).

Wszystkie wykłady w tym okresie prowadzone były społecznie przez gości zapraszanych przez prof. Edmunda Wittbrodta. Wśród wykładowców byli między innymi: byli i aktualni rektorzy uczelni wyższych (prof. Edmund Wittbrodt, prof. Aleksander Kołodziejczyk, prof. Marcin Pliński, prof. Halina Piłkarek-Jankowska, ks. prof. Henryk Skorowski), laureaci prestiżowych nagród naukowych (laureaci naukowej nagrody miasta Gdańska im. Jana Heweliusza, tzw. gdańskiego Nobla: prof. Edmund Wittbrodt, prof. Józef Borzyszkowski, prof. Janusz Limon), dyrektorzy instytucji kultury Wybrzeża (Barbara Żurowska-Sutt, Włodzimierz Nawotka, prof. Roman Perucki), czy też osoby wywodzące się lub aktualnie mieszkające w Rumi (w ramach „Cyklu rumskiego”: prof. Edmund Wittbrodt, prof. Krystyna Dziworska, prof. Danuta Neider, prof. Leon Murawski, prof. Jan Szantyr, ks. prof. Henryk Skorowski, prof. Halina Piłkarek-Jankowska, prof. Jan Drwal). W ramach uniwersytetu prowadzone były nie tylko wykłady, ale również lektoraty, warsztaty, zajęcia fizyczne. W kolejnych latach tego okresu w wykładach uczestniczyło średnio: 2004/2005 – 81 osób, 2005/2006 – 40 osób, 2006/2007 – 42 osoby, 2007/2008 – 78 osób.

Stowarzyszenie Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Nowy okres funkcjonowania Rumskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku rozpoczął się w 2008 roku. Powołane zostało do życia Stowarzyszenie „Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku”, organizacja pozarządowa, z misją świadczenia usług na rzecz osób starszych. Stowarzyszenie, jako osoba prawna, miało możliwość ubiegania się o środki finansowe wspierające działalność uniwersytetu. Była to sytuacja wyjątkowa, jak na powstające w tym okresie liczne uniwersytety trzeciego wieku, które miały zapewnione finansowanie. Stawiała na samodzielność i aktywność członków Stowarzyszenia – słuchaczy Uniwersytetu.

Powołany został Zarząd Stowarzyszenia i Rada Programowa Uniwersytetu. Do pierwszego Zarządu  weszli: Teresa Zielińska, Renata Grzesiak, Halina Morawska, Krystyna Tylor i Lidia Kostrzewa. Radę Programową zaś tworzyli: prof. Edmund Wittbrodt – przewodniczący, prof. Krystyna Dziworska, prof. Halina Piekarek-Jankowska, ks. prof. Henryk Skorowski, dr Bogusław Breza, Jerzy Hoppe, Janina Staszewska, Jolanta Orzołek, Maciej Tamkun, Iwona Romanowska, Ludwik Bach. Opracowane zostało logo oraz przygotowane indeksy, których drukowanie wziął na siebie prof. Wittbrodt.

W ramach Rumskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku kontynuowano prowadzenie wykładów, lektoratów, warsztatów i zajęć rekreacyjnych. Dotyczyły one zagadnień zdrowia, kultury, problematyki europejskiej, edukacji, klimatu, środowiska, religii. Z okazji 55-tej rocznicy nadania praw miejskich Rumi zorganizowano specjalne spotkanie z rumskimi twórcami kultury i sztuki (malarzami, pisarzami, poetami, muzykami). Cieszyły się one wielkim zainteresowaniem. Słuchacze także podejmowali własne inicjatywy poprzez np.: namalowanie na warsztatach licznych obrazów przedstawiających rumskie kapliczki i zabytki, z których wykonano duży obraz Kolaż, darując ten obraz władzom miasta. Inni słuchacze – warsztatów literackich wykonali zbiorowe opracowanie dotyczące ich wieloletniego życia w mieście w postaci listów, reportaży, wywiadów, artykułów. Wydano je pod wspólnym tytułem „Pasje rumskich seniorów”. Przekazano je również władzom miasta. Podejmowane inicjatywy wyzwalały aktywność nie tylko mieszkańców Rumi, ale także miejscowości ościennych: Koleczkowa, Mechelinek, Dębogórza, Kosakowa, a nawet Gdyni.

Zarząd Stowarzyszenia Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku występował z wnioskami o finansowanie swojej działalności do Urzędu Miasta Rumia, Starostwa Powiatu Wejherowskiego, urzędu marszałkowskiego oraz urzędu wojewódzkiego. Uzyskane środki pozwoliły na istotne rozszerzanie działalności i lepsze spełnianie oczekiwań słuchaczy. W tym okresie liczba słuchaczy wzrosła i wynosi około 200.

W 2012 roku patronat nad Rumskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku przejęła Politechnika Gdańska oraz Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie. Osobami reprezentującymi te uczelnie byli: prof. Edmund Wittbrodt oraz prof. Jerzy Cyberski.

Tematy prowadzonych wykładów

Rok akademicki 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008

Data

Wykładowca

Temat wykładu

06.11.2004

prof. Edmund Wittbrodt

Przyszłość Unii Europejskiej

04.12.2004

prof. Andrzej Myśliwski

Biologia Trzeciego Wieku, czyli jak uniknąć chorób wieku podeszłego

08.01.2005

ks. dr Krzysztof Niedałtowski

Religia Świata

05.03.2005

dr Henryk Olszewski

Wpływ wczesnych doświadczeń emocjonalnych na dalsze życie

02.04.2005

ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski

Prawo do życia w kontekście współczesnych zagrożeń

30.04.2005

Barbara Żurowska-Sutt

Muzyka niejedno ma imię

04.06.2005

prof. Andrzej Czyżewski

Nowe zastosowanie multimediów – inżynieria dźwięków i obrazów

22.10.2005

prof. Aleksander Kołodziejczyk

Miłość czy chemia

19.11.2005

Barbara Żurowska-Sutt

W kręgu wielkich namiętności

17.12.2005

ks. dr Stanisław Bogdanowicz

Historia Bazyliki Mariackiej

21.01.2006

prof. Janusz Limon

Wrodzone wady rozwojowe i choroby uwarunkowane genetycznie człowieka w sztuce

18.03.2006

doc. Andrzej Januszajtis

Historia Gdańska

22.04.2006

dr hab. Krystyna Pokrzywnicka

Architektura krajobrazu

20.05.2006

prof. Józef Borzyszkowski

Pomorze – ziemia obiecana w literaturze i tradycji kaszubsko-pomorskiej

10.06.2006

prof. Edmund Wittbrodt

Polska w Unii Europejskiej

07.10.2006

prof. Marcin Pliński

Zanieczyszczenia Bałtyku – sinice

08.11.2006

prof. Jan Drwal

Żuławy

16.12.2006

prof. Krystyna Dziworska

Ekonomia

27.01.2007

Włodzimierz Nawotka

Opera

19.03.2007

prof. Jerzy Limon

Teatr Szekspirowski

21.04.2007

Jarosław Sellin

Rola i znaczenie mediów we współczesnym Świecie

19.05.2007

prof. Edmund Wittbrodt

Ustawiczne kształcenie się ludzi w Unii Europejskiej

16.06.2007

prof. Krystyna Dziworska

Ekonomia (UG)

13.10.2007

prof. Jan Szantyr

Energia przyszłości

17.11.2007

prof. Halina Piłkarek-Jankowska

Wpływ efektu cieplarnianego na strefę brzegową Bałtyku

15.12.2007

prof. Leon Murawski

Szkło to interesujący materiał

12.01.2008

prof. Roman Perucki

Muzyka organowa

14.06.2008

dr A. Sulkowska

Choroby nowotworowe

Rok akademicki 2008/2009

Data

Wykładowca

Temat wykładu

11.10.2008

ks. Proboszcz

Inauguracja

11.10.2008

mgr Bogusław Breza

Historia Pomorza i Kaszub

18.10.2008

Przewodnik

Seminarium wyjazdowe do Muzeum Piśmiennictwa i Pieśni Pomorsko-Kaszubskiej w Wejherowie

25.10.2008

dr Rafał Gałąska

Choroby układu krążenia; choroba wieńcowa, zawał serca

25.10.2008

dr Bogusław Breza

Historia Rumi, zabytki Rumi

08.11.2008

dr Hanna Jasiel-Wojculewicz

Choroby przemiany materii: cukrzyca typu II, diagnoza

08.11.2008

dr Bogusław Breza

Historia Gdyni

22.11.2008

prof. Wojciech Bogusławski

Choroby wieku starczego, geriatria

22.11.2008

dr hab. Bogusław Borys

Co to jest psychologia społeczna?

06.12.2008

mgr Maciej Tamkun

Religie Świata

06.12.2008

dr hab. Bogusław Borys

Co to znaczy być asertywnym?

13.12.2008

mgr Maciej Tamkun

Wstęp do symboliki biblijnej

13.12.2008

dr hab. Bogusław Borys

Umiejętność interpersonalne

20.12.2008

mgr Maciej Tamkun

Symbolika Świąt Bożego Narodzenia

30.12.2008

mgr Jerzy Hoppe

Literatura Polska

30.12.2008

dr hab. Krystyna Pokrzywnicka

Historia architektury

10.01.2009

mgr Jerzy Hoppe

Wybrane zagadnienia z literatury Polskiej

10.01.2009

prof. Roman Perucki

Historia opery

24.01.2009

dr hab. Krystyna Pokrzywnicka

Wybrane zagadnienia z historii architektury

24.01.2009

Ludwik Bach

Historia i dzieje powstania herbów i proporców

14.03.2009

mgr Jerzy Hoppe

Wybrane zagadnienia wg programu autorskiego wykładowcy

14.03.2009

prodziekan Elżbieta Rosińska

Wybrane zagadnienia z historii muzyki wg programu autorskiego wykładowcy

28.03.2009

dr hab. Krystyna Pokrzywnicka

Wybrane zagadnienia z architektury wg programu autorskiego wykładowcy

04.04.2009

mgr Jerzy Hoppe

Wybrane zagadnienia wg programu autorskiego wykładowcy

04.04.2009

prof. Roman Perucki

Wybrane zagadnienia wg programu autorskiego wykładowcy

25.04.2009

mgr Maciej Tamkun

Wybrane zagadnienia wg progr. autor. wykład. na przykładzie Wejherowskiej Drogi Krzyżowej lub kapliczek

09.05.2009

Ludwik Bach

Seminarium wyjazdowe do Kluk i Smołdzina

23.05.2009

prof. Wojciech Bogusławski

Choroby wieku podeszłego wg programu autorskiego wykładowcy

23.05.2009

dr hab. Bogusław Borys

Wg programu autorskiego wykładowcy

06.06.2009

dr Agnieszka Sulkowska

Dieta w schorzeniach górnego odcinka pokarmowego

06.06.2009

dr hab. Bogusław Borys

Wg program autorskiego wykładowcy

13.06.2009

dr Agnieszka Sulkowska

c.d. wg programu autorskiego wykładowcy, spotkanie z medycyną

13.06.2009

dr hab. Boguslaw Borys

c.d. wykładu z psychologii klinicznej wg programu autorskiego wykładowcy

20.06.2009

prof. Edmund Wittbrodt

Miejsce osób po wieku aktywności społecznej w społeczeństwie polskim

27.06.2009

prof. Edmund Wittbrodt

Ekonomia i polityka społeczna

27.06.2009

Seminarium końcowe na zakończenie roku akademickiego 2008/2009 w RUTW

Rok akademicki 2009/2010

Data

Wykładowca

Temat wykładu

10.10.2009

prof. Edmund Wittbrodt

Edukacja seniorów w polityce społecznej Unii Europejskiej

24.10.2009

Pielęgniarka Środowiskowa

Rozwój zakładu opieki zdrowotnej w 55-cioletnim mieście Rumia

24.10.2009

dr A. Kręciszewska i dysp. pogotow.

Transport sanitarny-przyjazny dla seniorów

24.10.2009

Funkcjonariusz Policji

Rozwój instytucji Policji w Rumi

14.11.2009

Marian Tracz

Prezentacja prac artysty malarza

14.11.2009

Gabriela Grygo i T. Melcer

Rumscy artyści malarze-prezentacja

14.11.2009

ks. Roman Rzepecki

Religia katolicka

28.11.2009

mgr Jacek Radomski

Praca Straży Miejskiej w Rumi-bezpieczeństwo mieszkańców Rumi

28.11.2009

I. Romanowska, M. Pacholczyk,

M. Pałubicka

Spotkania z medycyną prozdrowotną miasta na lata 2010-15 (PCPR, MOPS, CARITAS)

12.12.2009

Stanisława Mazurek

Autobiografia pisarki

12.12.2009

Beata Felczykowska

Prezentacja utworów muzycznych

19.12.2009

ks. prof. Grzegorz Szamocki

Seminarium Bożonarodzeniowe

20.12.2009

Caritas-Rumia

Wigilia

09.01.2910

mgr inż. Iwona Romanowska

Strategia rozwoju opieki zdrowotnej i pomocy społecznej powyżej 55-tego roku życia w latach 2010-15

09.01.2010

Pracownicy Starostwa Powiatu

Strategia Powiatu Wejherowskiego w latach 2010-15

09.01.2010

dr Agnieszka Sulkowska

Rola właściwego odżywiania w zachowaniu sprawności fizycznej i intelektualnej do późnych lat życia

13.03.2010

dr Artur Szutta

Personalistyczna koncepcja człowieka

13.03.2010

dr Michał Harciarek

Choroby neurologiczne

27.03.2010

prof. Jan Drwal

Zasoby wody na kontynentach

27.03.2010

mgr Katarzyna Pastuszka

Japonia

10.04.2010

prof. Sabina Kruszyńska

Początki filozofii

10.04.2010

dr doc. Bogusław Borys

Psychologia kliniczna c.d.

24.04.2010

prof. Roman Perucki

Muzyka klasyczna

24.04.2010

dr Artur Szutta

Moralność chrześcijańska na podstawie ewangelii

08.05.2010

mgr Blanka Dziewanowska

Malarstwo współczesne

08.05.2010

mgr Bogusław Breza

Poczet Królów Polskich

22.05.2010

mgr Bogusław Breza

Poczet Królów Polskich c.d.

22.05.2010

doc. Henryk Lewandowski

Żywienie historii Świata

05.06.2010

prof. Aleksandra Pawliszyn

Do czego zobowiązuje filozofia

05.06.2010

mgr Katarzyna Pastuszka

Geografia obszaru wejherowskiego

12.06.2010

dr Bogusław Borys

Kontynuacja cyklów wykładów z psychologii klinicznej

19.06.2010

Seminarium końcowe na zakończenie roku akademickiego 2009/2010 w RUTW, koncert organowy Gdańsk-Oliwa

Rok akademicki 2010/2011

Data

Wykładowca

Temat wykładu

02.10.2010

prof. Edmund Wittbrodt

Wykład inauguracyjny

02.10.2010

dr hab. Krystyna Pokrzywnicka

Architektura kościołów

02.10.2010

Wyjazd   integracyjny   do   Mechelinek

16.10.2010

v-ce burmistrz miasta Rumi

Strategia rozwoju Rumi do 2015 r.

16.10.2010

dr Bogusław Breza

Życie codzienne Rumian w okresie międzywojennym

16.10.2010

dr Anna Kaczorowska

Grypa, leczenie

30.10.2010

mgr Beata Popielarska

Baśnie

05.11.2010

dr Bogusław Breza

Seminarium wyjazdowe Westerplatte

06.11.2010

mgr Emilia Wieczorek

Aktywizator i bankier

06.11.2010

prof. Aleksandra Pawliszyn

Co to jest filozofia?

20.11.2011

dr Artur Szutta

Czym jest szczęście?

20.11.2011

mgr Beata Felczykowska

Muzyka bliżej nas

04.12.2011

doc. Krystyna Pokrzywnicka

Architektura przestrzeni

04.12.2011

doc. Bogusław Borys

Psychologia na co dzień

18.12.2011

dr Wojciech Gajewski

Narodziny Chrystusa w oczach historii i teologii

08.01.2011

mgr Bogusław Brezm

Rozbiory i okres międzywojenny

08.01.2011

dr Anna Kaczorowska

Grypa

22.01.2011

prof. Aleksandra Pawliszyn

Co to jest filozofia społeczna?

22.01.2011

dr Maria Milewska-Stawiany

Poprawność języka polskiego

29.01.2011

mgr Katarzyna Pastuszka

Sinice w Bałtyku

29.01.2011

Olga Bądkowska

Poezja

03.03.2011

mgr Adam Kujot

Goci na Pomorzu

05.03.2011

mgr Beata Felczykowska

Muzyka

19.03.2011

dr Kondrat Spóła

Historia kina

19.03.2011

dr Wojciech Makarewicz

Roboty w medycynie

02.04.2011

dr Artur Szutta

Co to jest szczęście

02.04.2011

doc. Bogusław Borys

Psychologia kliniczna

16.04.2011

dr Jerzy Froester

Miażdżyca i choroby krążenia

16.04.2011

mgr Beata Felczykowska

Muzyka poważna

30.04.2011

mgr Adam Kujot

Wikingowie

30.04.2011

doc. Krystyna Pokrzywnicka

Architektura

07.05.2011

mgr Beata Popielarska

Czym jest życie?

07.05.2011

dr Anna Kaczorowska

Nowe choroby starego świata

21.05.2011

prof. Bogumił Górka

Dekalog

21.05.2011

dr Henryk Olszewski

Aparatury w chirurgii mało inwazyjnej

04.06.2011

dr Konrad Spuła

Historia kina

04.06.2011

dr Michał Wiszowat

Lobbing w Parlamencie

18.06.2011

dr Artur Szuta

O poznawaniu dobra i zła

18.06.2011

prof. Edmund Wittbrodt

Podsumowanie roku akademickiego 2010/2011

       

Rok akademicki 2011/2012

08.10.2011

poseł Krystyna Kłosin

Tradycja

08.10.2011

dr Dorota Skura

Akademia letnia rozwoju zrównoważonego

22.10.2011

dr Konrad Spuła

Historia kina

22.10.2011

dr Jerzy Froester

Miażdżyca

05.11.2011

ks. Salezjanin

Muzyka

05.11.2011

mgr Beata Popielarska

Psychologia

19.11.2011

prof. Aleksandra Pawliszyn

Filozofia

19.11.2011

doc. Krystyna Pokrzywnicka

Architektura krajobrazu

08.12.2011

dr Marcin Wiszowaty

Prawo konstytucyjne-lobbing w Parlamencie

08.12.2011

mgr Beata Felczykowska

Muzyka poważna

17.12.2011

dr Wojciech Gajewski

Religioznawstwo

07.01.2012

mgr Anna Kaczorowska

Rycyna skrytobójcza broń KGB

07.01.2012

doc. Krystyna Pokrzywnicka

Architektura krajobrazu

21.01.2012

mgr Beata Popielarska

Psychologia

21.01.2012

prof. Hanna Mazur-Marzec

Początki istnienia ziemi

.03.2012

dr Marcin Wiszowaty

Ustrój państw współczesnych: Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

.04.2012

dr Jerzy Froester

Epidemie 21 wieku

.04.2012

mgr Adam Kujot

Starożytna Petra

.05.2012

mgr Beata Felczykowska

Muzyka Fryderyka Chopina i Stanisława Moniuszki

.05.2012

mgr Adam Kujot

Troja

.06.2012

dr Bogusław Borys

Psychologiczne aspekty problemu wieku emerytalnego

.06.2012

dr Henryk Olszewski

Robotyka

Rok akademicki 2012/2013

13.10.2012

prof. Andrzej Szutowicz

Mózg

20.10.2012

prof. Aleksandra Pawliszyn

Czym jest filozofia

20.10.2012

doc. Krystyna Pokrzywnicka

Architektura krajobrazu

10.11.2012

mgr Beata Felczykowska

Muzyka filmowa

24.11.2012

mgr Beata Popielarska

Wykluczenie społeczne jako znak czasu

24.11.2012

mgr Beata Bednarczyk

Żywienie-dieta

08.12.2012

mgr Adam Kujot

Wyprawy krzyżowe

15.12.2012

dr Wojciech Gajewski

Religioznawstwo

12.01.2013

mgr Anna Kaczorowska

Kiedy przyjaciel staje się wrogiem-mikrobiologia

26.01.2013

dr Andrzej Widzyński

Tkanina w malarstwie

26.01.2013

dr. Katarzyna Pastuszak

Siedem cudów świata-geografia

02.03.2013

dr Zbigniew Ossowski

Aktywność fizyczna w prozdrowotnym stylu życia 50+

02.03.2013

dr Anna Kłonkowska

Alchemia, filozofia alchemików i kamień filozoficzny

16.03.2013

dr Marcin Wiszowaty

Wybory demokratyczne

16.03.2013

dr Małgorzata Milewska-Stawiany

Niepokojące tendencje we współczesnej polszczyźnie

06.04.2013

prof. Aleksandra Pawliszyn

Filozofia

06.04.2013

mgr Beata Felczykowska

Muzyka - Piotr Czajkowski

20.04.2013

mgr Adam Kujot

Wyprawy krzyżowe c.d.

20.04.2013

dr Wojciech Zieliński

Socjologia-niejedno ma imię, czyli o różnych spojrzeniach na życie społeczne

11.05.2013

doc. Krystyna Pokrzywnicka

Architektura terenów zielonych

11.05.2013

dr Marcin Harciarek

Układ wzrokowy, jak to się dzieje, że widzimy i nie wiemy co widzimy

25.05.2013

mgr Beata Felczykowska

Muzyka operowa

25.05.2013

mgr Beata Pawlik-Popielarska

Struktura, wartości i mentalność Polaków

08.06.2013

mgr Adam Kujot

Cywilizacja chińska

08.06.2013

dr Małgorzata Milewska-Stawiany

Wewnętrzne zróżnicowanie polszczyzny

22.06.2013

prof. Edmund Wittbrodt

Wykład

Rok akademicki 2013/2014

05.10.2013

prof. Lech Rowiński

Czy kiedykolwiek zbudujemy podwodne miasta?

19.10.2013

mgr Marzena Jasińska

Typy osobowości w praktyce, poznanie siebie, poznanie innych

19.11.2013

dr Tomasz Maliszewski

Siwym włosom nauka nie przystoi? od Sokratesa do UTW

23.11.2013

dr Małgorzata Milewska-Stawiany

Zagadnienia poprawności językowej

23.11.2013

dr Joanna Żurek

Żywienie seniorów

07.12.2013

mgr Adam Kujot

Egipt

07.12.2013

dr Małgorzata Milewska-Stawiany

Najczęstsze problemy ortograficzne Polaków

14.12.2013

dr Wojciech Gajewski

Sytuacja religijna w cesarstwie rzymskim na przełomie er

11.01.2014

mgr Aneta Kiwnik-Dahm

Psychologia stresu

11.01.2014

dr Marcin Wiszowaty

Najmniejsze Monarchie Europy

25.01.2014

mgr Beata Felczykowska

Muzyka poważna

25.01.2014

mgr Adam Kujot

Wyprawy krzyżowe c.d.

08.03,2014

Studenci Akademii Muzycznej Gd.

Piosenki dla pań - wystawa plastyczna

22.03.2014

dr Bogusław Breza

Rumia po 1989 r. w subiektywnym zarysie. Rumia 1990-2010 r.

22.03.2014

mgr Małgorzata Chojnowska

Wyzwania dla starzejącego się społeczeństwa

05.04.2014

mgr Aneta Kiwnik-Dahm

Psychologia stresu

05.04.2014

mgr Małgorzata Chojnowska

Czynniki opóźniające starzenie się

26.04.2014

mgr Emilia Wieczorek

Prawo spadkowe

10.05.2014

dr Tomasz Maliszewski

Uniwersytety Trzeciego Wieku - geneza, rozwój i perspektywy

24.05.2014

dr Anna Kłonkowska

Co znaczy normalna sylwetka? społeczny odbiór z nadwagą i nie dowagą

24.05.2014

dr Marcin Harciarek

Mózg a emocje

07.06.2014

dr Małgorzata Milewska-Stawiany

Zapożyczenia w polszczyźnie

07.06.2014

mgr Beata Felczykowska

Twórczość G. Puccini - opera „Tosca”

21.06.2014

prof. Wojciech Sadowski

Nano technologia-piękny mały świat

 

Zdjęcia