Konto stowarzyszenia

Drodzy słuchacze,

wpłat można dokonywać przelewem na konto:

Nr konta bankowego Bank Spółdzielczy Rumia
62 8351 0003 0016 8902 2000 0010

Zdjęcia