Rekrutacja - dokumenty do pobrania

W związku z rekrutacją na zajęcia w ramach projektu "Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku dla seniorów" współfinansowanego w ramach Programu ASOS 2014 - 2020 przez MRPiPS  poniżej zamieszczamy dokumenty rekrutacyjne.

Do pobrania:

Regulamin

Deklaracja

Formularz zgłoszeniowy

Zdjęcia

Załączniki